Een technische uitvinding: unitair octrooi aanvragen

De regels over het aanvragen van een Europees octrooi worden al jaren bediscussieerd door de lidstaten van de Europese Unie. Zij zijn al jaren bezig om hier een uniform besluit over te nemen. Vanaf 2017 wordt er daarom waarschijnlijk een nieuwe richting ingeslagen voor het aanvragen van een octrooi. Een octrooi wordt ook wel patent genoemd, en deze kunnen lidstaten aanvragen voor één bepaald land. Het is hierdoor nodig om een unitair octrooi op te stellen. Op deze manier kan bijvoorbeeld een technische uitvinding in meerdere landen in Europa beschermd worden. Voor toekomstige uitvindingen en innovatieve bedrijven bieden deze regels nieuwe mogelijkheden op het gebied van het aanvragen van een patent.

Internationaal, nationaal of regionaal een patent aanvragen

Het is belangrijk om te bepalen op welke plaatsen in de wereld een dergelijke technische uitvinding van een bedrijf winstgevend kan zijn. Op internationaal, nationaal of regionaal niveau? Aan de hand van deze inschatting kan een bedrijf een octrooi aanvragen in heel Europa. Op deze manier kunnen zij dus voorkomen dat mensen uit andere landen met deze uitvinding aan de haal gaan. Een patent aanvragen is echter niet erg gemakkelijk. Het is daarom altijd verstandig om advies te vragen aan een bedrijf dat beschikt over alle kennis op het gebied van het aanvragen van patenten.