Erven van geld: misverstanden omtrent belasting betalen

Wanneer een dierbare overlijdt, kan het zo zijn dat u een bepaald geldbedrag gaat erven, maar dat betekent ook dat u daarover belasting moet betalen. Deze belasting wordt ook wel erfbelasting genoemd. Uit de praktijk blijken er nogal wat misverstanden te bestaan over zaken omtrent erfbelasting. Mensen wachten vaak te lang met het doen van aangifte bij de belasting als zij geld erven. Vaak wordt gedacht dat dit geen gevolgen heeft, maar als men te lang wacht met aangifte doen, dan wordt er een belastingrente in rekening gebracht van 4 procent. Over het algemeen wordt aangeraden om binnen 3 maanden na het erven van geld aangifte te doen om de belasting die over het bedrag betaalt moet worden rendabel te houden.

Belastingvrije schenking of erven? Toch belasting betalen

Ieder jaar mag een ouder een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Over dit bedrag hoeft dan geen belasting betaald te worden. Echter, wanneer een ouder 180 vóór zijn of haar overlijden een bedrag aan een kind schenkt, wordt dit gezien als erven en in dat geval moet er toch belasting over betaald worden. Ook dit is een gegeven dat veel mensen niet weten. Bovendien wordt vaak gedacht dat de erfenis van de eerste overleden ouder niet meetelt als de tweede ouder overlijdt. Wederom is dit niet juist.

Hulp van notaris bij erfenis en belasting berekenen

Wanneer men te maken krijgt met het erven van geld en het betalen van belasting daarover, dan is het aan te raden om een notaris een berekening te laten maken. Hoeveel belasting u moet betalen en hoeveel geld u uiteindelijk nog erft is namelijk afhankelijk van diverse factoren. Een notaris kijkt naar al deze factoren, brengt deze in kaart en rekent aan de hand daarvan uit hoeveel belasting u moet betalen en hoe hoog de erfenis is die u ontvangt.