Het nut van urenregistratie

Als ondernemer ben je verplicht de urenregistratie te doen. Urenregistratie is het urenoverzicht dat je als ondernemer of werkgeven bijhoudt waarin je aangeeft waaraan je je tijd hebt besteed en waarom. Dat wordt in eerste instantie gedaan omdat het verplicht is voor de belastingsdienst. Daarnaast is het registreren van de werkuren ook nodig voor ondernemers die werken op uurbasis om zich te verantwoorden aan hun opdrachtgever. Maar niet alleen voor deze twee redenen is urenadministratie handig, er zijn nog verschillende andere redenen om dat te doen.

Projectmanagement

Door urenregistratie krijg je meer inzicht in projectmanagement. Projecten zijn namelijk nauwkeuriger te managen als je weet wie eraan werkt, hoe lang en wat de begroting is. Een goede projectbegroting is mogelijk door de urenregistratie gegevens van eerdere projecten, daardoor weet je immers hoeveel tijd er gemiddeld aan de onderdelen van het project wordt besteed.

Rendement

Dankzij urenregistratie heb je na afronding van een project ook een beter inzicht in het rendement van het project. Je krijgt meer inzicht in het verschil tussen de vooropgestelde begroting en de eigenlijke tijdsbesteding. Daaruit kan je vaststellen of projecten bijvoorbeeld wel binnen de begrote tijd afgerond worden en zo niet, waar het probleem zit. Dat maakt ook dat je door urenregistratie een nauwkeurigere totaalprijs kan geven.

Efficiency

Op dezelfde manieren als hiervoor beschreven, zorgt urenregistratie ervoor dat je meer inzicht krijgt in je organisatie. Het laat toe om eenvoudig te zien welke werkzaamheden veel tijd kosten. Per periode (wekelijks, maandelijks, jaarlijks) stel je een norm op voor hoeveel tijd er aan een bepaalde taak mag besteed worden. Door een goede urenregistratie kan je makkelijk kijken hoeveel er afgeweken wordt van de normproductiviteit in totaal en afzonderlijk per medewerker. Als je kan vaststellen dat je projecten binnen de begrote tijd kunnen afgerond worden, zit je bedrijf op koers voor de beoogde winstprojectie.