Kiezen voor huren of kopen | Obligatiebeheer Noordenwind

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) komen in hun rapport Kansrijk Woonbeleid tot de conclusie dat subsidies en zaken als renteaftrek consumenten te veel beïnvloeden bij het kiezen voor een huur- of koophuis. Zonder deze bijkomende factoren zouden huishoudens beter naar hun eigen situatie en mogelijkheden kijken en op de lange termijn niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Koopmarkt

Het gefaseerd afschaffen van de hypotheekrenteaftrek heeft een positief effect op de koopmarkt. Huizen zullen door een afnemende vraag in prijs dalen, waardoor kopers een lagere hypotheek kunnen afsluiten. Echter, op korte termijn kunnen er problemen ontstaan voor huiseigenaren, die door dalende huizenprijzen met een restschuld van hun geïnvesteerde vastgoed blijven zitten.

Huurmarkt

Het zou goed zijn als de huurmarkt haar prijzen zou koppelen aan de werkelijke vastgoedwaarde. Commerciële verhuurders zouden zich dan meer kunnen richten op de middengroepen. Door meer aanbod zullen wachtlijsten krimpen. Overigens zou deze maatregel bij de lagere inkomens kunnen leiden tot betalingsrisico’s.

Onafhankelijk rapport

Het rapport Kansrijk Woonbeleid waarin het PBL en het CB mogelijke veranderingen beschrijven, is niet bedoeld als aanbeveling, maar slechts als leidraad voor verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.

copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind