Lasersnijden is een veel gebruikte techniek voor het snijden en bewerken van RVS

De kosten voor het toepassen van deze techniek zijn opgebouwd uit diverse factoren die uiteindelijk samen de totaalprijs bepalen. De eerste kostenfactor omvat het insteken. Dit is de eerste stap die gezet dient te worden voordat verder kan worden gegaan met lasersnijden. Er wordt een gaatje gemaakt in het RVS van waaruit de gewenste contour vervolgens gesneden kan worden. Het insteken kost in vergelijking met het lasersnijden zelf veel tijd.

Lasersnijden RVS: keuze snijgas bepalend voor de prijs
Ten tweede is de keuze voor het te gebruiken snijgas van bepalende invloed op de prijs van lasersnijden van RVS. Wordt er gewerkt met RVS dan is snijden met stikstof in veel gevallen de beste keuze. Dat heeft te maken met het feit dat bij het gebruik van stikstof de  vorming van oxide wordt voorkomen. Hierdoor blijven de eigenschappen van RVS in tact. Bovendien zijn nabewerkingen als slijpen of verspannen bij het gebruik van stikstof vaak niet nodig.

Contourgeometrie en de dikte van de plaat
Ook de contourgeometrie is van invloed op de prijs van Lasersnijden van RVS. Zo kan er niet op volle snelheid met de laser een scherpe bocht worden gesneden. Omdat het snijden van een scherpe bocht langer duurt, gaat ook de prijs omhoog. Mede daarom is het verstandig scherpe bochten zo veel als mogelijk te voorkomen. Tot slot is ook de plaatdikte van invloed op de prijs van lasersnijden van RVS. Hoe dikker de plaat, des te lager de snijsnelheid wordt. Ook hier betekent een lagere snelheid een hogere prijs voor het lasersnijden van RVS.