Opstellen echtscheidingsconvenant

Als jullie besluiten om te gaan scheiden  is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe alles na de scheiding wordt afgewikkeld. De boedel moet worden verdeeld, er moeten afspraken worden gemaakt over de financiën. Het is geen goed idee om dit niet op papier te zetten, want als er later onenigheid ontstaat over de gemaakte afspraken en er ligt niets officieel vast dan kan dit leiden tot vervelende situaties. Daarom laat je het opstellen echtscheidingsconvenant over aan een goede advocaat.

Wat staat er in het echtscheidingsconvenant?

In het echtscheidingsconvenant wordt alles vastgelegd wat beide partijen met elkaar afspreken voor de periode na de scheiding. Wat gebeurt er met de echtelijke woning, wie neemt de eventueel aanwezige schulden op zich. Wordt er alimentatie betaald en zo ja hoeveel, voor hoe lang en door wie. Daarnaast wordt soms de verdeling van de boedel in het convenant vastgelegd, al zijn er ook situaties waarin man en vrouw dit onderling regelen. Dat is natuurlijk prima, maar dat feit op zich wordt dan wel als zodanig in het convenant opgenomen.

Het is goed om het te regelen met een convenant

Als de afspraken in verband met de echtscheiding in een convenant zijn vastgelegd dan zijn deze voor beide partijen duidelijk. De rechter zal in vrijwel alle gevallen de afspraken in het convenant onverkort overnemen in het vonnis, er wordt alleen getoetst of er geen afspraken in staan die tegen de wet zijn, want de wet staat altijd boven een onderlinge afspraak tussen twee mensen. Maar ook  de advocaat zal hier op letten bij het opstellen echtscheidingsconvenant.