Restschuld eigen verantwoordelijkheid | Obligatiebeheer Noordenwind

Het gerechtshof in Amsterdam heeft geoordeeld dat banken niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de restschuld van cliënten, die in het verleden een hoge hypotheekverplichting zijn aangegaan en nu financieel in de problemen zitten. Deze uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een zaak omtrent de bouw van een villa van een miljoen euro, welke sinds de huizencrisis onverkoopbaar blijkt. De eigenaar wilde via de rechter de ABN AMRO verantwoordelijk stellen voor de geleden financiële schade.

Fluctuerende woningprijzen

De rechter stelde echter dat de eigenaar bij het aangaan van de hypotheek zelf op de hoogte had moeten zijn van de altijd fluctuerende woningprijzen in ons land. Dit zou tot de algemene kennis van de cliënt moeten behoren. Het was niet de taak of de verantwoordelijkheid van de bank om daarvoor te waarschuwen. Ook oordeelde de rechter dat er voor het door de woningeigenaar aangevoerde argument, dat de taxiwaarde van de villa niet overeenkwam met de reële waarde, niet voldoende bewijs was.

Collectieve verantwoordelijkheid

Dat de gehele financiële sector de collectieve verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor de ontstane crisis, werd door de rechter van tafel geveegd. Het verstrekken van financieringen, die later te hoog bleken te zijn, had volgens het hof in deze zaak geen waarde.

copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind