Scheiden en schulden een veelvoorkomend probleem

Steeds meer huwelijken stranden en bij het scheiden worden de schulden verdeeld. In veel gevallen betaalt degene met de beste financiële situatie het grootste gedeelte af. De meest voorkomende schulden zijn een hypotheek en creditcard. Als een huwelijk is afgesloten onder huwelijkse voorwaarden zijn scheiden en schulden volgens de richtlijnen verdeeld. Dat wil niet zeggen dat er geen gezamenlijke schulden zijn gemaakt die verdeeld dienen te worden.

Problemen met scheiden en schulden oplossen
Een hypotheek is een schuld die vaak samen is aangegaan tijdens het huwelijk. Als het aankomt op scheiden en schulden dient afgesproken te worden wie de koopwoning en hypotheek overneemt. De afspraak die hierover gemaakt wordt is geldig. Het kan voorkomen dat de bank niet akkoord gaat met de overname van de hypotheek. De bank kan hier verschillende redenen vooraandragen. Zo kan de hypotheek zijn afgesloten op basis van twee inkomens of er moet partneralimentatie worden voldaan. Het kan ook zo zijn dat er andere schulden zijn en dat deze bij het scheiden ook afgelost dienen te worden. In dit geval gaat de schuldeiser niet akkoord met uw regeling.

Bemiddelen
Bij de verdeling van schulden kan het voorkomen dat men tijdens het scheiden geen overeenstemming bereikt en er mediation nodig blijkt. Een objectief tussenpersoon kan dan de situatie bekijken en met een voorstel komen waarmee beide partijen het eens zijn.