Steeds meer organisaties stappen over op 5S werkplekorganisatie

Het fenomeen 5S werkplekorganisatie wint populariteit. Steeds meer bedrijven stappen over op 5S werkplekorganisatie, een onderdeel van Lean Management. Lean Management is gericht op het continu verbeteren van processen binnen een bedrijf. Dit idee is voornamelijk gebaseerd op het slim inzetten van de capaciteiten van medewerkers, wat leidt tot een efficiëntere organisatie en dus ook op constante kwaliteit en hogere winst. Een onderdeel van Lean Management, een principe dat gericht is op het continu verbeteren van processen op de werkvloer, is dus 5S werkplekorganisatie, ook wel 5S housekeeping genoemd.

Wat houdt 5S werkplekorganisatie in?

Het continu verbeteren van werkprocessen onder het mom van Lean Management kan door werkplekken efficiënt in te richten. Een SMED analyse draagt hier ook aan bij. Dat houdt in dat verspillingen weggenomen worden en de werkplek meer gestandaardiseerd ingericht wordt. 5S werkplekorganisatie dus. 5S staat voor:

  • Scheiden
  • Schikken
  • Schoonmaken
  • Standaardiseren
  • Systematiseren

Binnen Lean Management wordt 5S gezien als het startpunt van het continu verbeteren van processen binnen het bedrijf. In de praktijk blijkt de integratie van 5S werkplekorganisatie succesvol te zijn. Organisaties die dit toepaste bespaarde beduidende meer tijd en kosten en bovendien beschouwden de medewerkers hun werkplek als prettiger, overzichtelijker en veiliger. Ook ging de productiviteit van de medewerkers zichtbaar omhoog en werd samenwerking tussen collega’s bevorderd. Kortom, het overstappen op 5S werkplekorganisatie loont dus zeker de moeite.