Styling opleiding: het creëren van beeldmateriaal

Het vakgebied styling en daarmee ook de styling opleiding wordt heden ten dage steeds belangrijker. We leven in een tijd waarin beeldcultuur alles bepalend is: reden temeer waarom dit vakgebied aan terrein wint. Een ontwerper of vormgever houdt zich bezig met het creëren van beelden. Deze beelden zetten” iets ”in een bepaalde context waardoor het aanspreekt bij een bepaalde groep mensen. Leren kijken en zien is een belangrijk onderdeel van ontwerpen. Ook het op juiste wijze overbrengen en presenteren van het ontwerp vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding styling en de dagelijkse werkzaamheden van een stylist.

Werkzaam zijn als fotograaf of bijvoorbeeld in de  reclame-, mode- en interieurbranche

Tijdens een styling opleiding wordt niet alleen aandacht besteed aan de vorm: ook de inhoud is erg belangrijk. De student leert zich te verplaatsen in diverse doelgroepen. Met materiaal, kleur, vormgeving en andere middelen leert de student tijdens de opleiding styling een bepaalde sfeer of stijl te creëren.  Styling is een breed vakgebied. Stylisten kunnen werkzaam zijn als fotograaf of bijvoorbeeld in de  reclame-, mode- en interieurbranche. De opleiding staat onder leiding van professionele praktijkgerichte vakdocenten. Het is een echt doevak waarin het visuele aspect een belangrijke rol speelt. De opleiding kan zowel in voltijd of deeltijd worden gevolgd.