TO berekening: een duidelijk beeld van het binnenklimaat

Het laten uitvoeren van een TO berekening is wenselijk om een binnenklimaat goed te kunnen beoordelen. Voor representatieve vertrekken in het gebouw kunnen temperatuursimulatieberekeningen worden gemaakt. Er wordt doorgaans in het zomerseizoen gemeten waarbij wordt gekeken hoeveel uur een bepaalde vertrektemperatuur wordt overschreden. Overschrijding en actiepunten in kaart TO berekeningen worden gemaakt met een computerprogramma. Vaak met behulp van een rekenprogramma zoals VA114 of van de Vabi. Voor bestaande gebouwen resulteert het uitvoeren van TO berekeningen in een betere afstelling van klimaatbeheersingsinstallaties. Ook de besturing…