TO berekening: een duidelijk beeld van het binnenklimaat

Het laten uitvoeren van een TO berekening is wenselijk om een binnenklimaat goed te kunnen beoordelen. Voor representatieve vertrekken in het gebouw kunnen temperatuursimulatieberekeningen worden gemaakt. Er wordt doorgaans in het zomerseizoen gemeten waarbij wordt gekeken hoeveel uur een bepaalde vertrektemperatuur wordt overschreden.

Overschrijding en actiepunten in kaart
TO berekeningen worden gemaakt met een computerprogramma. Vaak met behulp van een rekenprogramma zoals VA114 of van de Vabi. Voor bestaande gebouwen resulteert het uitvoeren van TO berekeningen in een betere afstelling van klimaatbeheersingsinstallaties. Ook de besturing van deze klimaatbeheersingsinstallaties verbetert. Het advies dat voortkomt uit de berekeningen leidt vaak tot meer comfort en energiebesparing. Tot slot vormt de berekening een goed vetrekpunt om bouwkundige en regeltechnische mogelijkheden in kaar te brengen. Denk hierbij aan nachtventilatie, het aanbrengen van buitenzonwering en warmteopslag in de vloer. Hiermee kan de mate van warmte overschrijding worden teruggedrongen.

De kosten
Hoe gaat de berekening in het werk? Vaak wordt per vertrek bekeken hoeveel uur de tempratuur bijvoorbeeld boven 25 graden komt. De kosten voor een TO berekening zijn onder meer afhankelijk van het aantal ruimtes dat onderzocht dient te worden. Een specialist helpt u graag met het bepalen van de relevante vertrekken voor het uitvoeren van de berekening.