Ziekte verminderen door arbeidsdeskundigen

Sommige bedrijven hebben last van een hoger ziekteverzuim dan normaal in de sector. Ziekteverzuim is altijd nadelig voor een bedrijf omdat ziekteverzuim meestal veel kosten met zich meebrengt. Daarnaast heeft ziekteverzuim een negatieve bijsmaak omdat het niet zo leuk klinkt. Verder zijn de kosten van ziekteverzuim hoog omdat de medewerker moet worden doorbetaald, maar er ook voor vervanging van de medewerker moet worden gezorgd.

Bij langdurige ziekte komt er zelf nog meer bij omdat er bij langdurige ziekte moet worden voldaan aan de regels van de wet van poortwachter en daar zijn kosten mee gemoeid. De wet van poortwachter is erop gericht om de kans zo groot mogelijk te maken dat de zieke medewerker aan het werk kan blijven in de arbeidsmarkt. Door de regels en verplichtingen uit deze wet moet een bedrijf kosten maken om te voorkomen dat ze hogere kosten maken omdat ze de medewerker langer dan twee jaar moeten doorbetalen als ze niet aan de regels van de wet voldoen.

Bedrijven die last hebben van een hoog ziekteverzuim willen daar daarom zo snel mogelijk vanaf. Het is voor deze bedrijven alleen erg lastig om achter de oorzaak van hun ziekteverzuim te komen. Een van de mogelijkheden die een bedrijf daarvoor heeft is door de arbo dienst langs te laten komen. De arbo dienst heeft veel arbodiensten die allemaal wat anders doen. met de dienst van het tegengaan van het ziekteverzuim probeert de arbodienst om de werkomstandigheden in bedrijven toe te laten nemen en dat is waar de arbodienst voor staat. De verbeterde werkomstandigheden zorgen er dan voor dat het ziekteverzuim afneemt wat voor een kostenbesparing voor het bedrijf zorgt.

Naast het terugdringen van het ziekteverzuim controleert de arbo dienst bijvoorbeeld ook of bedrijven aan de veiligheidsvoorschriften voldoen. Deze controlerende rol van de arbodienst wordt meestal niet gewaardeerd en de arbodienst daarom ook niet.