Behoud van een gezonde werksituatie

In een bedrijf is het belangrijk om de tevredenheid van de medewerkers te meten. Hierbij is het belangrijk om de anonimiteit van de medewerker te waarborgen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden daarom meestal via een online onderzoek uitgevoerd. Vragen gaan hierbij over afwisseling in de activiteiten, sfeer tussen collega’s of tijdsdruk. Echter geven deze resultaten slechts een vrij oppervlakkig beeld, het is namelijk een kwantitatief onderzoek. Dit betekent niet dat resultaten weinig waard zijn, het geeft namelijk wel trends of problemen binnen het bedrijf aan. Maar om deze trends of problemen te kunnen begrijpen en op te kunnen lossen, is kwalitatief onderzoek nodig. Kwantitatief onderzoek wordt daarom ook wel vooronderzoek genoemd.

 

Kwalitatief onderzoek bestaat voornamelijk uit diepte interviews. Hierbij wordt de geïnterviewde gevraagd zijn verhaal te doen. Dit kan gaan over hoe hij of zij een typische dag op werk ervaart of eventuele problemen die hij of zij is tegengekomen. Wel is het belangrijk dat er geen passieve vragen worden gesteld zoals ‘Hoe duidelijk vindt u de doelen van de organisatie op een schaal van 1 tot 5?” In plaats daarvan kan beter gevraagd worden wat de doelen van de organisatie zijn. Daarna kan het antwoord van de medewerker vergeleken worden met het antwoord van het bestuur of de directie van het bedrijf. Zo komt men er echt achter of hier onduidelijkheden of onenigheden te vinden zijn.

 

Naast het uitvoeren van een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers, is het ook belangrijk dat er persoonlijke aandacht is. Deze taak kan goed uitgevoerd worden door een loopbaancoach. Een loopbaancoach ondersteunt een medewerker op professionele manier in de persoonlijke ontwikkeling van hem- of haarzelf en in de loopbaan. Een coach helpt niet alleen om ambities te bereiken, maar helpt ook bij onduidelijkheden of onenigheden tussen de medewerker en collega’s of managers.

 

Door deze stappen uit te voeren, behoudt men een gezonde werksituatie.