Pensioenadviesbureau zet risico’s in perspectief

De actualiteiten op het gebied van pensioen bieden weer positieve vooruitzichten. Zo zetten steeds meer pensioenbureaus risico’s in perspectief om zo in te kunnen spelen op de toekomst. De inzet van Asset Liability Management is hierbij belangrijk. Het is een goede en eenvoudige manier om voldoende inzicht te verschaffen in de risico’s en financiële situatie op lange termijn.

De haalbaarheidstoets als basis voor de ALM studie
Door de haalbaarheidstoets als basis te gebruiken wordt de omvang en de tijd die de ALM studie kost beperkt. Buck Consultants biedt deze unieke mogelijkheid aan als pensioenadviesbureau zodat de pensioenfondsen goedkoper een ALM studie kunnen uitvoeren en hun strategie daar op aan kunnen passen. Vermogensbeheerders krijgen zo ook de ruimte om te excelleren binnen het vooraf vastgesteld risicobudget. Een ander belangrijk facet is dat de vereenvoudigde opzet die wordt aangeboden door dit pensioenadviesbureau voor de meest gangbare beleggingsmixen en fondsen dezelfde uitkomsten genereert als een volledige ALM studie.

Alleen risico’s berekenen
Met een ALM studie wordt gefocust op de risico’s. Door de actualiteiten rondom het pensioen in de gaten te houden kan een realistisch beeld worden geschetst met de ALM studie. Veel andere onderzoeken focussen op positieve resultaten. Door een realistisch beeld te schetsen kan er gewerkt worden aan een gedegen herstelplan. Een pensioensadviesbureau kan daarbij ondersteuning bieden.