Tijdens BRZO inspectie wordt gecontroleerd op de nieuwe Seveso III richtlijn

De nieuwe richtlijn wordt door een integraal veiligheidskundige aangeraden om op te nemen in het plan van aanpak RI&E. De impact van de richtlijn kan veel betekenen voor een bedrijf of onderneming. De BRZO 2015 werd van kracht op 8 juli 2015 en vervangt het vorige besluit dat uit 1999 stamt. Bij laagdrempelige bedrijven kan de richtlijn ervoor zorgen dat zij nu hoogdrempelig worden en vice versa. BRZO inspectie ondervangen door een aangepast plan van aanpak RI&E Doordat laagdrempelige organisaties hoogdrempelig worden zullen zij ook…