Meer windmolens dan ooit geplaatst in 2015 | Hollandsche Wind

In 2015 is de capaciteit van windenergie gestegen van 2844 megawatt aan het begin van het jaar tot 3379 megawatt in december. Nog nooit eerder was de toename zo groot. Verantwoordelijk voor deze toevoeging van 535 megawatt zijn een recordaantal geplaatste windmolens zowel op land als in zee. Dit betekent duurzame energie voor ongeveer 2,4 miljoen huishoudens, aldus de branchevereniging Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). Dat is een toename van bijna een half miljoen huishoudens ten opzichte van 2014. Goed nieuws volgens de NWEA, dat streeft naar een compleet duurzame energievoorziening met windenergie als belangrijkste pijler.

4 miljoen huishoudens

Ook de Nederlandse overheid heeft in haar energiebeleid een grotere rol toegekend aan duurzame windenergie. Om dit te verwezenlijken zullen er in de komende jaren nog meer windmolens worden bijgeplaatst en in nieuwe parken worden geïnvesteerd.  Het streven is om in 2020 een capaciteit van 6000 megawatt op land te kunnen opwekken. Dat betekent dat er energie geleverd kan worden aan in totaal zo’n 4 miljoen huishoudens. Het vermogen op zee moet in 2023 tot zo’n 4450 megawatt zijn uitgebreid. Dat zou voldoende moeten zijn om in de energie behoefte van nog eens miljoenen huishoudens te voorzien. De toename in windmolens is goed voor het milieu en kent verder weinig nadelen.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Hollandsche Wind