Notaris inschakelen bij huis kopen of hypotheekakte opstellen

Een notaris regelt alle juridische zaken wanneer men een huis gaat kopen, waaronder het opstellen van een hypotheekakte. Wanneer de nieuwe bewoner van een koopwoning het contract heeft getekend, dan is diegene nog niet automatisch eigenaar van het huis. De woning moet namelijk nog officieel overgedragen worden, door een notaris. Een notaris een onafhankelijke partij die in het belang van zowel de koper als de verkoper handelt. Hij neemt veel zorgen omtrent regelwerk uit handen, waardoor een koper enkel nog een contract hoeft te tekenen. Omdat een huis kopen op zich al veel werk met zich meebrengt, is de hulp van een notaris vaak zeer welkom.

De notaris stelt een hypotheekakte en akte van levering op

Wanneer iemand een huis gaat kopen, dan dient er door een notaris een hypotheekakte opgesteld te worden. Voor het opstellen van een hypotheekakte heeft een notaris hypotheekstukken van de bank van de koper en van de verkoper nodig. Wanneer alle benodigde stukken binnen zijn, kan de notaris beginnen met het opstellen van een hypotheekakte. Het zijn de koper, de notaris en een medewerker van de bank die de akte dienen te tekenen, al vervangt een medewerker van het notariskantoor vaak de medewerker van de bank. Nadien wordt een akte van levering opgesteld, waarin staat dat de woning eigendom is van de nieuwe bewoner. Vervolgens schrijft de notaris zowel de hypotheekakte als de akte van levering in bij de openbare registers van Kadaster. Wanneer dit afgehandeld is, is de woning officieel eigendom van de nieuwe bewoner.