Nieuwe tools voor de loonservice

Veel bedrijven knoeien hier nog wel eens mee. De loonservice. Het is en blijft altijd een soort taboe, waarbij men zich niet helemaal kan uiten en openlijk het er kan over hebben. Daarom is het van belang als werkgever er een open onderwerp van te maken, waarbij het niet moeilijk is hierover te praten. Toch kiezen een hoop werkgevers voor een andere aanpak, omdat ook werkgevers liever niet een loonsverhoging willen geven of er überhaupt over willen praten omdat dit ook voor hen een taboe is. Toch moet dit er een keer van te pas komen. Dan heb je ook nog een partij werkgevers die het salaris slecht verwerken en hier eigenlijk niet scherp op zijn. Altijd te laat uitbetalen, of te weinig uren uitbetaald krijgen, je ziet het allemaal. Maar dit is niks nieuws. Dit gebeurd al jaren zo. Toch worden deze fouten steeds meer verminderd. Niet doordat werknemers sterker in hun schoenen gaan staan en sneller verantwoordelijkheid nemen door aan de bel te trekken en de werkgever erop te confronteren, maar meer omdat er systemen in plaats komen die dit automatiseren en het loon en de uren op een exacte wijze kunnen registeren. De technologie groeit hard, maar ondanks dat bedrijven toch vaak achterlopen op nieuwe technologieën, moeten zij toch op een gegeven moment nieuwe technologieën invoeren, voor verschillende redenen. Dit kan hen verwacht worden vanuit de werknemers, maar ook bepaalde wetten die ervoor zorgen dat bedrijven efficiënter met de salarisverwerking om moeten gaan en er straffen of boetes voor in de plek komen als er te weinig of te laat loon is uitbetaald. Je ziet het vaak genoeg, maar door nieuwe registratie technologieën kan je toch wel een verminderding zien in het gesjoemel hiermee. Als je nu als werkgever aangesproken voelt, denk er dan eens over na een nieuwe service voor het loon te implementeren. Dat zal niet alleen uzelf maar ook uw werknemers goed doen.