Pianoles in Borne of omgeving volgen?

Hoe fijn kan het zijn dat je je emoties kunt uiten door het maken van de klanken van muziek, dat kan en mag je tijdens de pianoles in de buurt van Borne. Door mijn eigen passie die ik heb voor de piano en als gediplomeerd piano docente vind ik dat iedereen zijn eigen voorkeur mag hebben voor muziek en hiermee bezig zijn. Doordat ik hier op in speel tijdens pianoles Borne wordt de leerling gestimuleerd en gemotiveerd, ondanks het feit of deze wel of geen aanleg of talent heeft voor het spelen op de piano. Wanneer je ergens plezier in hebt kan je talent zich in positieve zin ontwikkelen en zal de inzet van de leerlingen groter zijn dan wanneer zij niet met hun eigen muzikale voorkeur mogen werken. Eén keer per jaar organiseer ik samen met mijn leerlingen een concert waar iedereen vrijblijvend aan mag deelnemen en waarbij de voorgang van de leerlingen zichtbaar is. Zelf ben ik als achtjarig meisje begonnen op de muziekschool met pianoles Borne, altijd met veel plezier, dat wellicht ook te danken is aan de docent van wie ik les kreeg. Doordat ik zelf medezeggenschap had over de muziekkeuze ben ik altijd gemotiveerd gebleven, zodat ik later heb gestudeerd aan het conservatorium.