Scheiding van tafel en bed is het nieuwe scheiden

Een scheiding van tafel en bed is zeker geen unicum. Het komt steeds vaker voor naarmate onze levensverwachting stijgt. En zoals bekend is, komt ouderdom met gebreken. Daardoor kan een situatie ontstaan waarbij een partner opgenomen moet worden, gedeeltelijk dan wel volledig terwijl de ander thuis blijft wonen. Of er is specialistische zorg nodig die kostbaar is. Wanneer je gehuwd bent wordt altijd naar het gezamenlijk inkomen gekeken om te bepalen of er recht bestaat op bijstand of toeslagen. In sommige gevallen kan dat tot nare uitkomsten komen waarbij mensen nagenoeg failliet gaan of de zorg niet kunnen inkopen. Dan kan een scheiding van tafel en bed een uitkomst zijn.

Hoe het werkt een scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed volgt dezelfde procedure als een reguliere scheiding. Er is dus een advocaat of mediator nodig om dit te regelen. Er moet een convenant worden opgesteld waarin beschreven staat hoe jullie roerende en onroerende zaken verdelen, wat er met de opgebouwde pensioenen gebeurt en wie er in het huis blijft wonen. Deze vorm van scheiden betekent dat beide partners geen aanspraken meer kunnen maken op elkanders vermogen. Ook ontstaat hiermee de situatie waarin de partner die zorg nodig heeft ineens recht krijgt op toeslagen. In sommige gevallen kan het zelfs betekenen dat er recht gaat bestaan op bijstand. Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel.

Welke scheiding is voor jullie situatie verstandig

Van rechtswege staan jullie nog geregistreerd als gehuwden. Het is niet mogelijk zo maar een huwelijk met een ander of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Willen jullie alsnog regulier scheiden dan volgt een nieuwe procedure bij de rechtbank. Ook is het mogelijk nadien weer terug te gaan naar het reguliere huwelijk en de scheiding van tafel en bed te beëindigen. Wil je meer informatie over deze vorm van scheiden en wil je weten wat dit kan inhouden voor jullie? Neem dan eens contact op met team scheiding Deventer. Zij kunnen je precies vertellen wat in jullie geval verstandig is.

scheiding van tafel en bed